Detaily programu

Legenda k lokacím

 • PVA EXPO PRAHA - Beranových 667, 199 00 Praha 9
 • Areál Troja - V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8
  • N1, N2, N3 - Pavilon Impakt
  • T1, T2 - Objekt poslucháren
 • Areál Karlov
  • M1, M2, M3 - Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
  • F1, F2 - Ke Karlovu 2027/5, 121 16 Praha 2
 • Přírodovědecká fakulta - Albertov 2038, 128 00 Nové Město
  • Velká geologická posluchárna
  • Mineralogická posluchárna
  • Levá rýsovna
 • P. M. Club - Trojická 8, 120 00 Nové Město

Níže najdete:

Informace na této stránce se můžou měnit a měly by být aktuální.

Úterý

Zahájení a seznamovací hry

09:00-11:30, Troja N1

Během pondělí dorazí 12 týmů ze zemí z celého světa. Aby se mezi sebou účastníci poznali a kromě zážitků z pobytu a soutěže samotné si odvezli i nová přátelství, je úterní dopoledne věnované seznamovacím aktivitám.

Úterý

Výlet po Praze

13:30-17:30

Zahraniční účastníci dostanou příležitost poznat Prahu, a to rovnou z fyzikálněji orientovaného pohledu. Na všech trasách se účastníci zastaví na zajímavých nebo významných místech a vyslechnou si o zajímavostech s nimi se pojícími.

Procházky
Trasa A Křižovnické náměstí - Mariánské náměstí - Staroměstské náměstí - Ovocný trh - Karlovo náměstí - Ke Karlovu
Trasa B Karlův most - Malostranské náměstí - Petřín - Strahovský klášter - Pražský hrad - Schwarzenberský palác - Nový svět - Muzeum - Královský letohrádek
Trasa C Radnice - Vysočanské nádraží - Park Přátelství - Střížkov - Vinice Máchalka - Broscheův pivovar - Kolčavka
Úterý

Večer národů

18:30-22:30, Hotel Duo

Večer národů bude příležitostí pro všechny zahraniční (ale i přihlášené české nebo slovenské) účastníky poznat navzájem svoje kultury a dozvědět se o nich spoustu zajímavostí. Každý tým si připraví malé představení své země, které může zahrnovat jídlo, oblečení, písně, tance nebo jiné kulturní obohacení.

Středa

Výlet na Karlštejn

08:00-16:00

Ve středu se účastníci podívají i mimo Prahu po českých památkách, konkrétně za jednou z ikon české kultury, hradem Karlštejn. Cestovat budeme tam i zpátky vlakem. V blízkosti hradu si také dáme oběd a malý rozchod.

Samotná prohlídka hradu bude probíhat od 11:00 do 12:00.

Středa

Prezentace vědy

19:00-21:30, Troja N1

Představení vědy a slavných vědců ze zahraničních zemí tamními účastníky. Prezentace se budou konat v areálu Troji MFF UK v přednáškových místnos- tech T1 a N1.

Čtvrtek

Jeden den s fyzikou

Jeden den s fyzikou je každoroční akce plná přednášek a exkurzí do vědeckých laboratoří pořádáná přímo MFF UK. Více informací naleznete na jejich webu.

Čtvrtek

Panelová diskuse

19:00-20:30, Troja, N1

Během panelové diskuse se několik vědců podělí o své osobní zkušenosti, aby vám přiblížili život a práci ve vědě.

Moderátor:

doc. Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.

Zabývá se mimo jiné otevřenými kvantovými systémy. Na svůj výzkum nových materiálů obrdžel Neuron Impuls v roce 2014. Působí na Fyzikálním ústavu UK.

Účinkující:

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Zabývá se biofyzikou a polovodičovými nanočásticemi. Za svůj výzkum získala v roce 2015 cenu Neuron. Působí na Fyzikálním ústavu AV ČR, MFF UK a VŠCHT.

RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

Zabývá se fyzikou tenkých vrstev nanostrukturních polovodičů. Působí ve Vědecké radě AV ČR a od roku je 2017 zástupcem ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR.

RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

Zabývá se elektronovou mikroskopií a na svůj výzkum získal prestižní ERC grant. Působí na Katedře chemické fyziky a optiky MFF UK.

Mgr. Aleš Podolník, Ph.D.

Zabývá se studiem okrajového plazmatu v tokamacích. Působí na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Byl hlavním organizátorem FYKOSu a 2.-4. ročníku Fyziklání.

doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. - nemoc

Zabývá se nanotechnologiemi a jejich aplikací v biofyzice. Působí jako vedoucí skupiny na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Je spoluzakladatelkou neziskové organizace Czexpats in Science.

Pátek

Program pro učitele během soutěže

10:30-12:30, PVA EXPO Praha

PVA Letňany
10:30 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.: Elektronová mikroskopie: vstupenka do nanosvěta? [CZ]
11:20 Přestávka
11:35 Ing. Petr Dvořák, Ph.D.: Optické metapovrchy: optické komponenty budoucnosti? [CZ]
12:30 Konec

Anotace programu pro učitele

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.: Elektronová mikroskopie: vstupenka do nanosvěta? [CZ]

V první samostatné části přednášky se zaměříme na elektronovou mikroskopii a její využití v nanotechnologiích. Vysvětlíme si základní principy elektronové a iontové mikroskopie a představíme si pokročilé technologie, které najdeme v nejnovějších elektronových mikroskopech. Budeme si prezentovat i moderní technické a vědecké aplikace, kde elektronová mikroskopie nachází své uplatnění.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.: Optické metapovrchy: optické komponenty budoucnosti? [CZ]

V druhé části přednášky si představíme jednu z moderních aplikací nanotechnologií, kde se využívá elektronová mikroskopie, a to optické metapovrchy. O nich se hovoří jako o nové generaci optických komponent. Vysvětlíme si fyzikální principy jak takové optické metapovrchy fungují a ukážeme si širokou škálu jejich aplikací.

Pátek

Rozbor úloh

17:30-19:00, Ke Karlovu, M1, F1, F2

EN CS
17:30-19:00 F1, F2 M1
Pátek

Party

19:00-23:59, P. M. Club

Přijďtě se po Fyziklání setkat s ostatními soutěžícími a organizátory. Párty se bude konat na adrese Trojická 10, Praha 2 v P. M. Clubu a můžete se těšit na od DJ Stayera. To vše v přátelské náladě a bez alkoholu.

P. M. Club
19:30-23:00 DJ Stayer
Sobota

Rozvrh přednášek

9:30-12:00, Přírodovědecká fakulta

Přihlašování na jednotlivé přednášky je spuštěno.

Velká geologická posluchárna Mineralogická posluchárna Levá rýsovna
9:30 prof. Dr. Christian Bressler: Introduction to Femtosecond X-ray science [EN] prof. RNDr. Jiří Spousta Ph.D.: Fyzikální kabaret [CZ] Mgr. Miroslav Kloz Ph.D.: Historie světla [CZ]
10:30 Přestávka
10:45 Zdeněk Jakub, Dr. Techn.: Seeing atoms as they move: a surface science approach to catalysis [EN] prof. RNDr. Jiří Podolský , CSc., DSc.: Génius Einstein a jeho teorie gravitace [CZ] Ing. Jan Kaufman: Špatná fyzika ve filmu [CZ]

Anotace přednášek

prof. Dr. Christian Bressler: Introduction to Femtosecond X-ray science [EN]

Can we possibly ever image with atomic-scale spatial resolution the detailed structural changes during an ongoing chemical reaction? Femtosecond X-Rays have the required temporal resolution and offer atomic-scale structural resolution, and this presentation will introduce the current instrumental and scientific efforts to resolve with razor-sharp precision such ultrafast processes.

prof. RNDr. Jiří Spousta Ph.D.: Fyzikální kabaret [CZ]

Zkusme se společně bavit (nezávazně, ale pokud možno zábavně) o fyzice. A jak to dopadne, záleží hodně na vás ...

Mgr. Miroslav Kloz Ph.D.: Historie světla [CZ]

Fascinace světlem spojuje všechny veliké civilizace. Od časů Egyptského boha Re, je sluce často hlavním božstvem, které přináší životodárnou energii světla. Studium vlastností světla stálo na počátku téměř všech průlomů v našem chápání materiálního světa. Přes dlouhou pouť postupným rozklíčováním vlastností světla jsme dospěli až do bodu, kdy jsme schopni světlo používat k tak nečekaným aplikacím jako chirurgie, řízení chemických reakcí, či zpracování informací. Cílem přednášky je přiblížit klíčové okamžiky této zajímavé pouti.

Zdeněk Jakub, Dr. Techn.: Seeing atoms as they move: a surface science approach to catalysis [EN]

Modern society fully depends on catalytic processes, as the vast majority of chemicals, fertilizers, fuels of pharmaceuticals require catalytic steps during production. Unfortunately, the best catalysts are often the rarest of metals such as Pt, Rh or Ir, and the demand is increasing due to the ongoing shift to carbon-neutral economy. In this talk I will show how surface physics helps in development of new catalysts, and how we use atomically-defined model systems to unravel the reaction mechanisms on novel single-atom catalysts.

prof. RNDr. Jiří Podolský , CSc., DSc.: Génius Einstein a jeho teorie gravitace [CZ]

Albert Einstein radikálně změnil náš pohled na podstatu času, prostoru, gravitace, hmoty a jejich vzájemné vztahy. Jeho speciální a obecná teorie relativity se staly základem moderní fyziky s řadou aplikací v astronomii, kosmologii, fyzice částic, či v navigačních satelitních systémech. Po více než sto letech jsou předpovědi teorie relativity s nebývalou přesností nadále pozorovány, i díky nejnovějším pozorováním černých děr a gravitačních vln.

Ing. Jan Kaufman: Špatná fyzika ve filmu [CZ]

Přednáška Špatná fyzika ve filmu rozebírá případy špatného nebo nereálného použití fyziky v akčních filmech, kdy fyzikální realita často padne za oběť příběhové dramatizace. Přednáška se skládá z několika filmových ukázek, kde se vyskytuje nějaký častý filmový fyzikální nešvar. Po shlédnutí ukázky je divákům problém odhalen a následuje krátký výklad, proč je to špatně a kde se s podobnou reálnou situací můžeme setkat v běžném životě. Cílem je publikum odlehčenou formou upozornit na zajímavé přírodní jevy a jak realita často stojí v cestě představám filmaře.

Sobota

Sobotní exkurze

14:00-17:00

Přihlašování na jednotlivé exkurze je spuštěno.

Zkratka Institut Kapacita Jazyk Kdy a kde Start exkurze(pro organizátory)
ELI ELI Beamlines 20 EN Metro C Kačerov - za výstupem z metra - 13:25 14:10
GOL Tokamak GOLEM 10 EN Před přednáškovou halou - Albertov 6 - 13:35 14:05
MACH Department of Physical and Macromolecular Chemistry UK 15 EN Před přednáškovou halou - Albertov 6 - 13:50 14:00
PALS Prague Asterix Laser System 15 CZ Metro C Ládví - za výstupem z metra - 14:00 14:15
MU Matematický ústav (přednáška) 60 CZ Metro B Karlovo náměstí - na platformě - 13:45 14:10
UCHP + UEB Ústav chemických procesů + Ústav experimentální botaniky 30 + 30 CZ Metro C Nádraží Holešovice - vedle McDonalds - 13:30 14:10
UT Institute of thermomechanics 15 CZ + 30 EN CZ + EN Metro C Ládví - za výstupem z metra - 13:40 13:55
USMH Ústav struktury a mechaniky hornin 60 CZ Před MFF UK budova T - 13:45 14:00
BIO BIOCEV 20 EN Metro C Kačerov - za výstupem z metra - 14:00 14:45
COM Tokamak Compass 25 CZ Metro C I. P. Pavlova - na platformě - 13:30 14:00
CUK Fyzikální ústav 10 EN Metro A Hradčanská - za výstupem z metra - 13:45 14:00
17:00 Závěr

Anotace exkurzí

Tokamak Compass [CZ]

0 volných míst z 25

Tokamak COMPASS je tokamak (magnetická nádoba pro uchovávání vysokoteplotního plazmatu), který od roku 2008 provozuje Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky. Tokamak COMPASS byl největším zařízením toho druhu v České republice. Jedná se o experimentální zařízení pro výzkum termonukleární fúze, které je referenčním zařízením pro aktuálně budovaný tokamak ITER. Rozměrově Tokamak COMPASS pracuje s jednou desetinou velikosti plazmatu, než zmíněný ITER.

PALS [CZ]

0 volných míst z 15

Badatelské centrum PALS (Prague Asterix Laser System), založené v listopadu 1998 jako společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, je koncipováno jako uživatelská laboratoř poskytující základnu pro experimentální výzkum v oboru výkonových laserů a fyziky laserem vytvářeného plazmatu. Centrum bylo zpřístupněno externím uživatelům v září roku 2000.

Základním experimentálním zařízením Centra PALS je výkonový pulsní laserový systém Asterix IV. Tento laser byl vyvinut v německém Ústavu Maxe Plancka pro kvantovou optiku (MPQ) v Garchingu u Mnichova. Od poslední modernizace v roce 1991 byl schopen generovat laserové paprsky s výstupní energií v jednotlivém pulzu až 1 kJ. Až do dubna 1997 byl laser v MPQ využíván širokou mezinárodní badatelskou komunitou v rámci evropského programu European Large Scale Facilities.

Matematický ústav [CZ]

44 volných míst z 60

Tomáš Málek, O gravitačních vlnách a detektorech

Jan Papež, Kde se vezme vědecký (matematický) článek a jak vlastně vypadá?

Ústav chemických procesů [CZ]

15 volných míst z 30

Na tomto ústavu navštívíte dvě výzkumné skupiny: Výzkumná skupina řasové a mikrobiální biotechnologie, která je zaměřená na využití mikroorganismů v různých technologiích (např. v potravinářství) a Výzkumná skupina bioorganické chemie a biomateriálů, kde se seznámíte s analytickou chemií.

Ústav experimentální botaniky [CZ]

16 volných míst z 30

V laboratoři biologie pylu se seznámíte s pylovými zrny a prohlédnete si je pod mikroskopem. Na druhém stanovišti v Laboratoři biologicky aktivních látek si vyzkoušíte přípravu trvalých preparátů a prohlédnete si živé vzorky pod konfokálním mikroskopem.

Ústav struktury a mechaniky hornin [CZ]

46 volných míst z 60

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Ústav termomechaniky [CZ]

2 volných míst z 15

Laboratory of Rotational Laser Vibrometry (M. L. Mekhalfia) – non-contact measurement of vibrations of rotating blades in turbomachinery

Opto-Acoustic Laboratory (K. Zoubková) – laser-ultrasound techniques for evaluation of mechanical properties of materials

Laboratory of Hydrogen Technologies (M. S. Garapati) – nanostructured catalytic layers for hydrogen fuel cells

Sobota

Raut

19:00-22:00, Troja, Impakt

Po sobotním náročném dni si soutěžíci budou mít prostor oddychnout a popovídat na slavnostní večeři se všemi účastníky, kteří budou zůstávat v Praze až do neděle. Raut se bude konat od 19:00 v trojském Impaktu.

Neděle

Městská hra

10:00-volné, Ke Karlovu

Městská hra vás provede napříč Prahou, začátek je v 10:00 v kampusu Ke Karlovu. Utvoříte si malé týmy a společně budete řešit nejrůznější úkoly spojené s ulicemi hlavního města. Nejedná se jen o obyčejnou procházku, budete muset zapojit i svou mysl. Konec hry není pevný, záleží na vás, nejpozději však končí v 17:00.