Pravidla

Stručná pravidla pro rychlé pochopení soutěže

Úplná pravidla soutěže Organizační řád Rozhodnutí ústřední komise

Tato pravidla jsou pouze stručná verze pro připomenutí. Přesné znění naleznete v odkazech výše.

Co to je
Fyziklání je tříhodinová týmová hra v Praze.
Kdo může soutěžit
Soutěží se 3 hodiny v až pětičlenných týmech středoškoláků z maximálně dvou škol.
Jak to je s příklady
Každý tým má na stole neustále 7 zadání příkladů. Jakmile si jeho členové myslí, že nějaký příklad vyřešili, napíšou výsledek na papír se zadáním a zajdou za opravovatelem. V případě správného výsledku se jim započtou body a ihned dostanou nové zadání. Tedy neustále má každý tým 7 příkladů, které řeší. V případě neúspěchu se vracejí zpět přepočítat výsledek.
Bodování
Za každý příklad je 5 bodů, pokud ho tým odevzdá napoprvé správně. Jestliže je příklad odevzdán správně až na druhý pokus, tým získá pouze 3 body, třetím pokusem 2 a poté pouze 1 bod nezávisle na tom, kolikrát příklad odevzdal špatně.
Jak získat nový příklad
Není možné příklad vyměnit za nový. Tedy jediná možnost, jak dostat zadání dalšího příkladu, je vypočítat nějaký z příkladů na stole. Opravovatel se ve výjimečných případech může ptát, jak tým k výsledku přišel, například pokud se už podesáté vrací se špatným výsledkem.
Tvar výsledku
Výsledky jsou akceptovány ve standardním zápise společně s jednotkami. Podíl se píše v usměrněném zlomkovém tvaru, používají se konstanty jako π a vhodně se zaokrouhluje.
Povolené pomůcky
Je povoleno využívat jakoukoli tištěnou literaturu (například přehled středoškolské fyziky, matematicko-fyzikální tabulky, zápisky ze školy apod.) a kalkulačky. Používání jiných elektronických zařízení, například tabletů a čteček, je zakázáno.