Historie Fyziklání

Minulé ročníky

Fyziklání se poprvé konalo v roce 2006. Vzniklo jako česká obdoba soutěže Fyzikální náboj, která je organizována na Slovensku. Od počátku je Fyziklání zcela organizováno organizátory FYKOSu, převážně studenty MFF UK v Praze. Fakulta zároveň od začátku oficiálně zastřešuje celou soutěž.

První významná změna v organizaci nastala v roce 2013, kdy se zavedlo rozdělení týmů do tří kategorií podle (zjednodušeně řečeno) průměrného věku členů týmu. Tento systém se zachoval dodnes. Dělení do kategorií je podrobněji popsáno v Organizačním řádu soutěže. Další významná změna nastala v roce 2016. Do tohoto roku se soutěž konala pouze v prostorách MFF UK na Karlově. Rostoucí zájem o soutěž však přinutil organizátory navýšit kapacitu míst. Kategorie A tak poprvé soutěžila v budově MFF UK na Malé Straně, zatímco kategorie B a C zůstaly na Karlově. Ke změně místa konání opět došlo v roce 2018, kdy se kategorie A přesunula z Malé Strany, kde nebyl dostatek prostoru, do konferenčních prostor Hotelu Duo. Od roku 2019 všechny kategorie soutěží na jednom místě, v TOP Hotelu Praha.

Další novinkou bylo umožnění soutěžit i zahraničním týmům v anglickém jazyce. K tomu došlo taktéž v roce 2018, přičemž hned poprvé se přihlásily tři zahraniční týmy (Lotyšsko, Makedonie, Španělsko).

Od roku 2016 se soutěže zúčastnilo vždy více než 500 soutěžících. V roce 2019 soutěžilo celkově 724 studentů ze sedmi zemí, což byl do té doby nejvyšší počet.

V roce 2020 se konal 14. ročník FYKOSího Fyziklání. Soutěž se v posledních letech výrazně rozrostla a zájem o ni je mezi středoškoláky stále větší. V roce 2020 se zúčastnily již po několikáté týmy ze Španělska. Kromě nich k nám dorazili i účastníci z Polska, Ruska či Srbska.

V roce 2021 proběhlo Fyziklání v online formě kvůli pandemickým opatřením. Soutěže se zúčastnilo víc než 400 týmů ze 36 různých zemí světa.

16. ročník soutěže se konal v roce 2022 v areálu PVA Expo Praha, který umožňuje týmům ze všech kategorií soutěžit na jednom místě. I přes stále doznívající protiepidemická opatření se tak v Praze na jednom místě sešlo 776 účastníků z Česka, Slovenska, Rumunska, Maďarska, Španělska, Velké Británie, Finska a Polska – mimo jiné díky zapojení do programu Erasmus+, který umožnil vznik projektu Fyziklani International. S tímto ročníkem se také rozrostl doprovodný program, při němž účastníci poznávali nejen vědu, ale i kulturu mnoha jiných zemí.

V roce 2023 se Fyziklání zúčastnilo téměř 1200 z celkem 21 zemí. Díky neziskové organizaci ESPR (European Summer Program on Rationality; nyní FABRIC), novému partneru Fyziklání, jsme mohli podpořit účast několika týmů z Evropy, Asie i Jižní Ameriky a přinést tak program a příležitosti a vzdělání, které s ním souvisí, i účastníkům z odlehlých krajů.