O čem je Fyziklání?

Fyziklání je týmová fyzikální soutěž pro studenty středních škol se zájmem o fyziku a řešení zajímavých úloh. Maximálně pětičlenné týmy mohou být složeny ze studentů až dvou škol. Jejich úlohou je vyřešit co nejvíce z připravených úloh v časovém limitu tří hodin. Každý tým začíná se stejnými sedmi úlohami, za vyřešenou úlohu dostává nový, často obtížnější příklad. Soutěže se může zúčastnit prakticky každý středoškolák nebo zvídavý základoškolák. Od roku 2018 je možné soutěžit také v anglickém jazyce a Fyziklání je tak otevřeno i týmům mimo Českou republiku a Slovensko.

Kdo za tím stojí?

Soutěž Fyziklání vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) a spoluvyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Organizátoři soutěže jsou převážně studenti MFF UK, kteří jsou sdruženi ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) a mají s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti. FYKOS pořádá během školního roku i online podobu této soutěže, Fyziklaní Online; kromě toho také organizuje soustředění pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře, Den s experimentální fyzikou a další akce.

Rozvoji Fyziklání do podoby letošního ročníku také významně pomohla nezisková organizace FABRIC, která organizuje kempy pro vysoce nadané mladé lidi (cca 16-20 let), kteří chtějí porozumět sami sobě i světu okolo. Díky jejich podpoře můžeme poskytnout stipendia pro soutěž několika týmům z různých zemí, které by se jinak nemohly zúčastnit, a také vylepšit doprovodný program pro všechny.

Naším dalším významným partnerem je Nadace Neuron na podporu vědy. Hlavním posláním NF Neuron je podpora excelentních vědců.
Neuron se stal partnerem Fyziklání díky Lence Zdeborové, špičkové české vědkyni působící ve Švýcarsku, která se v roce 2021 stala laureátkou Ceny Neuron v oboru fyzika. Dar spojený s touto cenou se rozhodla věnovat FYKOSu, který dříve sama řešila i organizovala.

Další FYKOSí akce Organizátoři FABRIC Nadace Neuron

Kdy a kde to bude?

Soutěž se bude konat 16. 02. 2024. Stejně jako minulé roky se sejdeme na výstavišti PVA Letňany v Praze. Výstaviště se nachází v dochozí vzdálenosti (1 zastávka) od konečné metra C Letňany. Na soutěži letos rádi přivítáme přes 250 týmů.