O čem je Fyziklání?

Fyziklání je týmová fyzikální soutěž pro studenty středních škol se zájmem o fyziku a řešení zajímavých úloh. Maximálně pětičlenné týmy mohou být složeny ze studentů až dvou škol. Jejich úlohou je vyřešit co nejvíce z připravených úloh v časovém limitu tří hodin. Každý tým začíná se stejnými sedmi úlohami, za vyřešenou úlohu dostává nový, často obtížnější příklad. Soutěže se může zúčastnit prakticky každý středoškolák nebo zvídavý základoškolák. Od roku 2018 je možné soutěžit také v anglickém jazyce a Fyziklání je tak otevřeno i týmům mimo Českou republiku a Slovensko.

Kdo za tím stojí?

Soutěž Fyziklání vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) a spoluvyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Organizátoři soutěže jsou převážně studenti MFF UK, kteří jsou sdruženi ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) a mají s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti. FYKOS pořádá během školního roku i online podobu této soutěže, Fyziklaní Online; kromě toho také organizuje soustředění pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře, exkurze a další akce.

Další FYKOSí akce Více o organizátorech

Kdy a kde to bude?

Soutěž se bude konat 11.02.2022. Oproti minulým ročníkům přesídlíme do opravdu velkých prostor – sejdeme se na výstavišti PVA Letňany v Praze. Výstaviště se nachází v dochozí vzdálenosti (1 zastávka) od konečné metra C Letňany. Na soutěži bychom rádi přivítali až 200 týmů, je ale možné, že kapacitu bude nutné upravit.

Co epidemická opatření?

Vzhledem k probíhající pandemii covidu-19 nemůžeme zaručit, že vše proběhne podle očekávaného plánu. Kvůli aktuální zhoršující se situaci je např. možné, že bude omezena kapacita, proto s registrací neváhejte. Fyziklání se bude řídit aktuálními platnými nařízeními, i tak vám ale velmi doporučujeme nechat se naočkovat, pokud je to jen trochu možné. O konkrétních pandemických opatřeních vztahujících se na Fyziklání vás budeme informovat v e-mailu, který budeme posílat několik dní před soutěží.