O čem je Fyziklání?

Fyziklání je týmová fyzikální soutěž pro studenty středních škol se zájmem o fyziku a řešení zajímavých úloh. Maximálně pětičlenné týmy mohou být složeny ze studentů až dvou škol. Jejich úlohou je vyřešit co nejvíce z připravených úloh v časovém limitu tří hodin. Každý tým začíná se stejnými sedmi úlohami, za vyřešenou úlohu dostává nový, často obtížnější příklad. Soutěže se může zúčastnit prakticky každý středoškolák nebo zvídavý základoškolák. Od roku 2018 je možné soutěžit také v anglickém jazyce a Fyziklání je tak otevřeno i týmům mimo Českou republiku a Slovensko.

Kdo za tím stojí?

Soutěž Fyziklání vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) a spoluvyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Organizátoři soutěže jsou převážně studenti MFF UK, kteří jsou sdruženi ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) a mají s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti. FYKOS pořádá během školního roku i online podobu této soutěže, Fyziklaní Online; kromě toho také organizuje soustředění pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře, Den s experimentální fyzikou a další akce.

Rozvoji Fyziklání do podoby letošního ročníku také významně pomohl jeho generální partner, European Summer Program on Rationality (ESPR). Je to komplexní workshop pro matematicky nadané studenty, kteří chtějí porozumět sami sobě i světu okolo. Kromě ESPR pořádají i WARP, zimní verzi tohoto kempu.

Naším dalším významným partnerem je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním posláním NF Neuron je podpora excelentních vědců. Neuron se stal generálním partnerem Fyziklání díky Lence Zdeborové, špičkové české vědkyni působící ve Švýcarsku, která se loni stala laureátkou Ceny Neuron v oboru fyzika. Dar spojený s touto cenou se rozhodla věnovat FYKOSu, který dříve sama řešila i organizovala.

Další FYKOSí akce Organizátoři ESPR NF Neuron

Záštita

Kromě hlavních pořadatelů soutěže a sponzorů se na soutěži podílí i významné osobnosti veřejného života a hlavní město Praha, kteří soutěži poskytli svou záštitu. Chtěli bychom jim zde jmenovitě poděkovat.

Hlavní město Praha (HMP) je historické město s srdci Evropy. Je hlavním městem České republiky, dříve Československa, a v minulosti bylo sídelním městem monarchů Ruldofa II. či Karla IV. Je hlavním turististickým cílem ČR a má letiště s největším provozem v ČR. Ve městě se nachází jedna z mezinárodně nejlépe hodnocených ZOO na světě.

Záštitu nad akcí přijal primátor HMP MUDr. Zdeněk Hřib. Na Univerzitě Karlově vystudoval na 3. lékařské fakultě obor všeobecné lékařství. Během studia absolvoval i stáž na Tchaj-wanu. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Je autorem mnoha článků jak v odborných periodicích, tak laickém tisku. Také je angažovaný na politické scéně, jakožto člen České pirátské strany.

Záštitu nad soutěží přijala také prof. Lenka Zdeborová, úspěšná vědkyně zabývající se statistickou fyzikou a jejím mezioborovým využitím. Jednou z náplní její práce je například studium vlivu fázových přechodů ve výpočetních problémech na jejich časovou složitost. Za svou práci získala mnoho významných vědeckých ocenění. V neposlední řadě také vyhrála Cenu Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika. Prof. Zdeborová se svou výhru prostřednictvím nadace Neuron rozhodla věnovat na rozvoj talentovaných studentů a podpořila tak náš seminář, který v minulosti řešila a také organizovala. Tímto bychom chtěli paní profesorce Zdeborové mnohokrát poděkovat za podporu soutěže její záštitou a také za velkou finanční pomoc, díky které může Fyziklání nadále růst.

Kdy a kde to bude?

Soutěž se bude konat 10. 02. 2023. Stejně jako minulý rok se sejdeme na výstavišti PVA Letňany v Praze. Výstaviště se nachází v dochozí vzdálenosti (1 zastávka) od konečné metra C Letňany. Na soutěži letos rádi přivítáme přes 200 týmů.

Jaká jsou aktuální epidemická opatření?

V současnosti doufáme, že nebudeme v době soutěže ovlivněni žádnými opatřeními. Dojde-li ovšem ke změně, všechny důležité informace časem upřesníme.