O čem je Fyziklání?

Fyziklání je týmová fyzikální soutěž pro studenty středních škol se zájmem o fyziku a řešení zajímavých úloh. Maximálně pětičlenné týmy mohou být složeny ze studentů až dvou škol. Jejich úlohou je vyřešit co nejvíce z připravených úloh v časovém limitu tří hodin. Každý tým začíná se stejnými sedmi úlohami, za vyřešenou úlohu dostává nový, často obtížnější příklad. Soutěže se může zúčastnit prakticky každý středoškolák nebo zvídavý základoškolák. Od roku 2018 je možné soutěžit také v anglickém jazyce a Fyziklání je tak otevřeno i týmům mimo Českou republiku a Slovensko.

Kdo za tím stojí?

Soutěž Fyziklání vyhlašuje Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK) a spoluvyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT). Organizátoři soutěže jsou převážně studenti MFF UK, kteří jsou sdruženi ve studentské skupině FYKOS (Fyzikální korespondenční seminář) a mají s organizací podobných akcí bohaté zkušenosti. FYKOS pořádá během školního roku i online podobu této soutěže, Fyziklaní Online; kromě toho také organizuje soustředění pro nejlepší řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře, exkurze a další akce.

Rozvoji Fyziklání do podoby letošního ročníku také významně pomohl jeho generální partner, Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním posláním NF Neuron je podpora excelentních vědců. Pomáhá začínajícím vědcům v učebnách, pomáhá jim v terénu, propojuje vědu a byznys, oceňuje excelentní jména.

Neuron se stal generálním partnerem Fyziklání díky Lence Zdeborové, špičkové české vědkyni působící ve Švýcarsku, která se loni stala laureátkou Ceny Neuron v oboru fyzika. Lenku Zdeborovou inspirovaly ve vědecké kariéře také korespondenční semináře a akce FYKOSu, které sama řešila a organizovala. Proto se rozhodla, že dar spojený s Cenou Neuron věnuje rozvoji FYKOSu.

Další FYKOSí akce Organizátoři NF Neuron

Kdy a kde to bude?

Soutěž se bude konat 10.02.2023. Stejně jako minulý rok se sejdeme na výstavišti PVA Letňany v Praze. Výstaviště se nachází v dochozí vzdálenosti (1 zastávka) od konečné metra C Letňany. Na soutěži letos rádi přivítáme přes 200 týmů.

Jaká jsou aktuální epidemická opatření?

V současnosti doufáme, že nebudeme v době soutěže ovlivněni žádnými opatřeními. Dojde-li ovšem ke změně, všechny důležité informace časem upřesníme.