Kdo jsme?

FYKOS je skupina vysokoškolských studentů působících na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Každým rokem pořádáme několik vzdělávacích a popularizačních akcí na osvětu a rozšíření povědomí o fyzice mezi studenty i širokou veřejností. Druhým pilířem FYKOSu je pořádání fyzikálních soutěží, primárně pro studenty středních škol. Jednou z našich největších a nejprestižnějších soutěží je i Fyziklání, jehož 18. ročník letos pořádáme 16. 2. 2024 .

Výhody spolupráce

Hlavním cílem spolupráce je rozšíření povědomí o Fyziklání 2024 a obecně tím i o fyzice a přírodních vědách mezi mladými lidmi i širší veřejností. Zároveň chceme studentům středních škol nabídnout možnost zasoutěžit si v silné mezinárodní konkurenci a zlepšit se ve fyzice. Účast v soutěži také pomáhá rozvíjet potenciál studentů a tříbit fyzikální myšlení, které je v dnešní době extrémně žádoucí nejen na poli fyziky. Propagace Fyziklání 2024 tak nepřímo přispívá k růstu vzdělanosti mládeže a nepřímo také k propagaci českého vysokého školství.

Recipročně mediální partneři FYKOSu získají možnost propagace na našich webových stránkách, sociálních sítích, prostřednictvím propagačních materiálů a letáků, případně přímo na akcích FYKOSu formou reklamního banneru.

Více informací o možnostech podpory soutěže naleznete zde a můžete se také podívat na orientační nabídku. Máte-li o podporu soutěže zájem, kontaktujte nás na adrese fyziklani@fykos.cz, rádi s Vámi vše probereme.