Hlavní organizátoři

Vojtěch David
Hlavní organizátor Fyziklání
Studuje 3. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
Martin Vaněk
Hlavní organizátor FYKOSu
Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Daniel Dupkala
Konzultant Fyziklání
Absolvent NMgr. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK. Pracuje na Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.
Michal Červeňák
IT, vedení Fyziklání
Pracuje na AV ČR.
Jakub Dřevo
Propagace, doprovodný program, vedení Fyziklání
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Kateřina Rosická
Fyziklani Scholarship, konzultantka Fyziklání
Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
Veronika Hendrychová
IT, správa přihlášek, konzultantka Fyziklání
Studuje 1. ročník Ing. oboru Science de l'Informatique na Université de Rennes ve Francii.
Elena Chochoľaková
Konzultantka Fyziklání
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Petr Kahan
Vedoucí doprovodného programu
Studuje 2. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
Adam Krška
IT
Studuje 2. ročník Bc. Informačních technologií FIT VUT.
David Škrob
Komunikace s týmy, IT
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Radomír Mielec
Komunikace s týmy, Fyziklani Scholarship
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jaroslav Herman
Hlavní korektor úloh
Studuje 1. ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
Dávid Brodňanský
Vedoucí překladů, partneři Fyziklání
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.
Petr Sacher
Partneři Fyziklání
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Tereza Hochmanová
Propagace, sociální sítě
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Viačeslavas Šinkonis
Doprovodný program Fyziklání
Studuje 3. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Marek Milička
IT
Studuje 3. ročník Bc. studia Fyziky na MFF UK.
Tomáš Červeň
Grafika
Studuje 3. ročník NMgr. Fyziky na MFF UK.

Ústřední komise

Vojtěch David
předseda
Student MFF UK, hlavní organizátor Fyziklání. Působí také jako zástupce hlavního organizátora Fyzikálního korespondenčního semináře a aktivně se tak podílí na chodu Fyziklání Online a dalších akcí FYKOSu. Též po odborné či organizační stránce přispívá k fungování dalších předmětových soutěží v ČR a působí jako přednášející na několika odborných soustředěních a táborech pro žáky ZŠ a SŠ.
Mgr. Daniel Dupkala
místopředseda
Absolvent MFF UK, šest let byl hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako aktivní organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře a Fyzikálního Náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK. Pracoval také jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
Michal Červeňák
Zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Dlouhodobě zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul a molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání Online.
Mgr. Daniela Dupkalová
Absolventka MFF UK, čtyři roky byla hlavní organizátorkou Fyzikálního korespondenčního semináře. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj.
Bc. Kateřina Charvátová
Studentka MFF UK, je hlavní organizátorkou Fyziklání Online a je aktivní organizátorkou soutěže Fyziklání a Fyzikálního korespondenčního semináře.
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Redaktor v nakladatelství Prometheus, spol s r. o., vedl několik let FYKOS jako hlavní organizátor. Má zkušenosti s přípravou a realizací Fyziklání od 3. ročníku a všech ročníků Fyziklání Online. Byl hlavním koordinátorem MF náboje (dnes Náboj Junior). Podílel se na organizaci Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, od 21. ročníku je vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
Mgr. Štěpán Stenchlák
Student MFF UK, je organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
Bc. Martin Vaněk
Student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře, pod který spadají jak soutěže Fyziklání a Fyziklání Online, tak také další vzdělávací akce jako Den s experimentální fyzikou, odborná soustředění či stáže na MFF UK.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Vedoucí KDF MFF UK, je odborným konzultantem Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

Odborní garanti

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář, Ph.D. (ÚČJF) a doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).