Hlavní organizátoři

Vojtěch David
Hlavní organizátor Fyziklání
Studuje 2. ročník Bc. Obecné matematiky na MFF UK.
Daniel Dupkala
Zástupce hlavního organizátora Fyziklání
Absolvent NMgr. Učitelství fyziky a matematiky na MFF UK. Pracuje na Oddělení propagace a mediální komunikace MFF UK.
Martin Vaněk
Hlavní organizátor FYKOSu
Studuje 1. ročník NMgr. Teoretické fyziky na MFF UK.
Daniela Dupkalová
Konzultantka Fyziklání
Absolventka NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.
Elena Chochoľaková
Zástupkyně hlavního organizátora FYKOSu, konzultantka Fyziklání
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jaroslav Herman
Správce výběru úloh a hlavní korektor
Studuje 3. ročník Bc. studia Fyziky na MFF UK.
Michal Červeňák
IT
Pracuje na AV ČR.
Štěpán Stenchlák
IT
Studuje 1. ročník doktorského studia Softwarových systémů na MFF UK.
Veronika Hendrychová
IT, správa přihlášek
Studuje 3. ročník Bc. Matematické informatiky na FJFI ČVUT.
Jakub Dřevo
Propagace, doprovodný program
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Patrik Kašpárek
Vedoucí doprovodného programu
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Tomáš Červeň
Grafika
Studuje 2. ročník NMgr. Fyziky na MFF UK.
Aneta Piklová
Správa webu, propagace
Studuje 1. ročník Bc. Učitelství matematiky a fyziky MFF UK.
Anežka Bakočová
Komunikace s týmy a příprava doprovodného programu
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Jiří Kohl
Zástupce koordinátora úloh
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Petr Kahan
Doprovodný program
Studuje 1. ročník Bc. Inženýrství pevných látek na FJFI ČVUT.
Radomír Mielec
Komunikace s týmy
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Kateřina Charvátová
Komunikace s týmy
Studuje 1. ročník Biofyziky a chemické fyziky na MFF UK.
Ema Wayan Danielová
Komunikace s týmy, správa přihlášek
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Daniel Broško
Překlady
Studuje 2. ročník NMgr. Ekonomie a finance na IES UK.
Viačeslavas Šinkonis
Propagace, sociální sítě
Studuje 2. ročník Bc. Fyziky na MFF UK.
Simona Švecová
Doprovodný program Fyziklání
Viktor Materna
Finance
Studuje 3. ročník Bc. Obecné informatiky na MFF UK.
Jitka Vysloužilová
Partneři Fyziklání
Studuje 2. ročník Bc. Biofyzika na PřF JČU.
Dávid Brodňanský
Partneři Fyziklání
Studuje 1. ročník Bc. Fyziky - nanotechnologie na MUNI.

Na úlohách se podíleli:

 • Jaroslav Herman
 • Daniel Broško
 • Nicolas Gavorník
 • Šimon Pajger
 • Vojtěch David
 • Ema Wayan Danielová
 • Daniela Dupkalová
 • Dávid Brodňanský
 • Jindřich Jelínek
 • Adam Krška
 • Jan Bajer
 • Radka Křížová
 • Anežka Bakočová
 • Jáchym Bártík
 • Karel Kolář
 • Matěj Mezera
 • Daniel Fousek
 • Albert Havliček
 • Elena Chochoľaková
 • Veronika Hendrychová
 • Jiří Kohl
 • Daniel Dupkala
 • Aneta Pjatkanová
 • Kateřina Rosická
 • Josef Trojan
 • Tomáš Tuleja
 • Martin Vaněk
 • Vojtěch Votruba
 • Denisa Zdvořilá

Ústřední komise

Mgr. Daniel Dupkala
předseda
Student MFF UK, šest let byl hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako aktivní organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře a Fyzikálního Náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK. Pracoval také jako učitel matematiky na SPŠST Panská.
Bc. Kateřina Charvátová
místopředsedkyně
Studentka MFF UK, je hlavní organizátorkou Fyziklání Online a je aktivní organizátorkou soutěže Fyziklání a Fyzikálního korespondenčního semináře.
Lubor Čech
Student MFF UK. Je zástupcem hlavního organizátora akce Brněnská přednášková NOC a čtyři roky pracoval jako aktivní organizátor semináře Výfuk.
Michal Červeňák
Zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Již 7 let zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul a molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání Online.
RNDr. Karel Kolář, Ph.D.
Redaktor v nakladatelství Prometheus, spol s r. o., vedl několik let FYKOS jako hlavní organizátor. Má zkušenosti s realizací dvanácti ročníků Fyziklání a všech ročníků Fyziklání Online. Byl hlavním koordinátorem MF náboje (dnes Náboj Junior). Podílel se na organizaci Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
Zaměstnanec MFF UK – ÚTF, je již 15 let vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
Mgr. Daniela Dupkalová
Absolentka MFF UK, čtyři roky byla hlavní organizátorkou Fyzikálního korespondenčního semináře. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj.
Mgr. Štěpán Stenchlák
Student MFF UK, je organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
Bc. Martin Vaněk
Student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře a prezidentem National Committee Czech Republic of International Association of Physics Students. Podílí se na organizaci Fyziklání a Fyziklání Online.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Vedoucí KDF MFF UK, je odborným konzultantem Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

Odborní garanti

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář, Ph.D. (ÚČJF) a doc. RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).