Archivní stránka programu z roku 2022

Fyziklani International 8. – 14. 2. 2022

„Fyziklani International 2021 – Let's Discover European Physics“ byl projekt pod programem Erasmus+, kterého se zúčastnili středoškoláci ze šesti různých evropských zemí. Celkem šedesát účastníků – středoškoláků a jejich vedoucích – přijelo na týden do Prahy, kde se dozvěděli spoustu o kultuře, vědě a vědcích z jednotlivých zemí. Zúčastnili se také exkurzí na různá vědecká pracoviště, navštívili liberecké science centrum iQLANDIA, prošli si hlavní město během Prague City Tour, a v neposlední řadě si samozřejmě zasoutěžili na Fyziklání.

Akce se původně měla konat v roce 2021 (odtud název), nicméně kvůli pandemii byla o rok odložena. Projekt byl financován v rámci programu Erasmus+ (č. projektu 2020-2-CZ01-KA105-078617) a podpořen Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.

Více podrobností k programu a kompletní harmonogram jsou uvedeny na anglické verzi stránek. Report od účastníka akce najdete zde.

Fotky z programu

Prezentace

Prezentace o vybraných vědcích

Prezentace o absolvovaných exkurzích

Videa účastníků promítaná v rámci Fyziklání

Česko

Finsko

Polsko

Rumunsko

Slovensko

Španělsko

Erasmus logo