INFORMACE PRO PARTNERY

informace pro partnery

proč podporovat Fyziklání?

Fyziklání je soutěž pro studenty středních škol a gymnázií, kteří se chtějí vzdělávat i mimo školní lavice, získávat hlubší vědomosti a popasovat se s netypickými příklady. Naši účastníci jsou motivováni dělat něco navíc, a proto jsme i my motivováni jim k tomu pomoci.

Fyziklání je pro studenty skvělou šancí potkat spoustu nových lidí, kteří mají stejné zájmy, a položit tak základy budoucímu přátelství. Je to taky výborná příležitost na otestování svých vědomostí na úlohách náročnějších, než jsou ty běžně počítané ve škole a také možnost porovnat se se svými vrstevníky. Soutěžící tak získávají cennou zpětnou vazbu, která jim pomáhá neustále se zlepšovat.

V současné době je nedostatek studentů, kteří by se aktivně zajímali o přírodní a technické vědy. Přitom vědecký a technologický pokrok si je vyžaduje čím dál tím víc. Naším cílem je studenty dobře připravit na vysokoškolské studium, aby z nich byli absolventi schopni pracovat jak ve vědě a výzkumu, tak i v různých firmách, například jako inovátoři výrobních technologií. Navíc fyzikální myšlení je specifické a velmi žádané, protože fyzici mají velmi dobře rozvinuté logické myšlení a jsou zvyklí řešit problémy týkající se nejen fyziky pomocí nových nebo netypických postupů, a tak mohou být velkým přínosem do diskuze v pracovním kolektivu.

čím bude partnerství výhodné pro Vás?

Spojit jméno Vaší firmy, organizace nebo institutu s Fyzikláním má pro Vás mnohé výhody. Fyziklání je úspěšnou mezinárodní soutěží, které se zúčastňují studenti z několika zemí, předně však z České republiky a Slovenska. Při více než 700 soutěžících, plus dalších desítkách až stovkách jejich doprovodů a organizátorů z řad univerzitních studentů, jde o jedinečnou příležitost pro Vaši propagaci. Sponzorováním Fyziklání podporujete studenty, kteří jsou na nejlepší cestě být v životě úspěšní nejen na poli fyziky, ale všude, kde je potřeba analytického myšlení, schopnost řešit netriviální problémy a efektivně pracovat v týmu. Podporujete studenty, kteří představují budoucnost naší společnosti.

Naši účastníci jsou motivovaní studenti a je nezbytné jejich motivaci využít, pracovat s ní a rozvíjet pro jejich osobní růst. Právě to ve FYKOSu děláme a Fyziklání je jedním z hlavních nástrojů.

co Vám nabízíme?

  • Uvedení Vaší společnosti mezi partnery soutěže. Vaše logo zveřejníme jako partnera na našich webových stránkách, v propagačních plakátech, organizátorských tričkách, brožurkách vzorových řešení, ve sborníku soutěže nebo na přebalu ročenky FYKOSu. Oficiálně Vás také uvedeme při zahájení soutěže.
  • Umístění Vašeho propagačního letáku do týmových desek. Každý tým obdrží desky se zadáním soutěžních úloh, spolu s pokyny k soutěži, pravidly a několika reklamními letáky. Jde o efektivní způsob propagace jelikož desky obsahují zadání.
  • Vystavení Vašeho reklamního banneru v prostorách soutěže. Při vstupu do místnosti, nebo přímo v ní, bude Váš banner na očích po dobu celé soutěže.
  • Propagační stánek při registraci týmů. Velmi efektivní propagací Vaší společnosti je stánek, který bude umístěn při registraci týmů. Umožňuje osobně oslovit účastníky soutěže nebo jejich pedagogický doprovod a říct jim mnohem více, než je na papírovém letáku.
  • Prezentace Vaší společnosti před vyhodnocením soutěže. Před slavnostním vyhlášením výsledků můžete představit svou společnost formou krátké prezentace (cca 5 minut) před účastníky soutěže.
  • Slevy pro účastníky. Všichni účastníci dostanou vlastní vstupenku neboli “voucher”, který bude kromě informací k soutěži obsahovat několika výhod a slev. Studenti rádi využijí lákavou slevu nebo speciální nabídku, kterou od Vás mohou obdržet.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací