ORGANIZÁTOŘI FYZIKLÁNÍ

organizátoři Fyziklání

Daniel Dupkala

Vedoucí Fyziklání

Studuje druhý ročník magisterského studia učitelství matematiky a fyziky na MFF UK.

Daniela Pittnerová

Hlavní organizátorka FYKOSu

Studuje první ročník NMgr. Fyziky povrchů a plazmatu na MFF UK.

Štěpán Stenchlák

IT Fyziklání

Studuje první ročník navazujícího Mgr. studia Softwarového a datového inženýrství na MFF UK.

Michal Červeňák

IT Fyziklání

Je studentem FJFI ČVUT. Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.

Jozef Lipták

Správce úloh

Studuje první ročník Mgr. Astronomie a astrofyziky na MFF UK.

Kateřina Charvátová

Komunikace s týmy

Studuje druhý ročník fyziky na MFF UK.

Radka Křížová

Komunikace s týmy

Studuje první ročník fyziky na MFF UK.

Tomáš Červeň

Grafik

Studuje třetí ročník fyziky na MFF UK.

Marcel Vasiľák

Propagace a víkendový program

Studuje druhý ročník fyziky na MFF UK.

Martin Vaněk

Streaming

Studuje druhý ročník fyziky na MFF UK.

Veronika Hendrychová

Moderování

Studuje první ročník Informatické fyziky na FJFI ČVUT.

Karel Kolář

Senior konzultant

Vystudoval Ph.D. učitelství fyziky na MFF UK. Pracuje v Národním pedagogickém institutu České republiky.

ústřední komise Fyziklání

  • Bc. Daniel Dupkala, student MFF UK, je již čtvrtým rokem hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako zástupce hlavní organizátorky Fyzikálního korespondenčního semináře a vedoucí Fyzikálního náboje v ČR. Je členem propagační komise MFF UK a prezidentem Local Committee Prague of International Association of Physics Students. Odborný pracovník AV ČR v.v.i.
  • Michal Červeňák, zaměstnanec Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v.v.i. Dlouholetý organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Již 5 let zabezpečuje organizaci Fyziklání i Fyziklání Online zvláště po technické stránce, připravuje a spravuje herní systémy.
  • doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., zaměstnanec MFF UK – ÚTF, se zabývá kolizemi atomů a molekul, molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání online.
  • RNDr. Aleš Flandera, student MFF UK, je bývalým hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře, aktivně se podílel na přípravě šesti ročníků Fyziklání a vedl prvních pět ročníků soutěže Fyziklání online.
  • RNDr. Karel Kolář, Ph.D., metodik pro vzdělávání Národního pedagogického institutu ČR, vedl jako hlavní organizátor FYKOS. Má zkušenosti s realizací deseti ročníků Fyziklání a všech ročníků Fyziklání online, MF náboje (dnes Náboj Junior), Dnů s experimentální fyzikou, Týdnů s aplikovanou fyzikou, Týdne vědy na Jaderce a dalších aktivit pro SŠ. Je porotcem TMF.
  • RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., zaměstnanec MFF UK – ÚTF, je již 13 let vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
  • Bc. Matěj Mezera, student MFF UK, je hlavním organizátorem Fyziklání Online. Již dva roky působí jako vedoucí výběru soutěžních úloh Fyziklání a Fyziklání Online. V rámci Fyzikálního korespondenčního semináře má na starosti odborné korektury úloh.
  • Bc. Daniela Pittnerová, studentka MFF UK, je již druhým rokem hlavní organizátorkou Fyzikálního korespondenčního semináře. Má bohaté zkušenosti s organizací soutěží Fyziklání, Fyziklání Online a Fyzikální Náboj. Je viceprezidentka Local Committee Prague v rámci International Association of Physics Students.
  • Bc. Štěpán Stenchlák, student MFF UK, organizátor Fyzikálního korespondenčního semináře. Zabezpečuje technickou podporu a propagaci soutěží Fyziklání a Fyziklání Online.
  • doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., vedoucí KDF MFF UK, je odborný konzultant Fyzikálního korespondenčního semináře. Ve své vědecké práci se věnuje kvalitě fyzikálního vzdělávání a fyzikálním kurikulem. Je členem propagační komise MFF UK a jejím koordinátorem pro fyzikální sekci v Troji.

odborní garanti soutěže

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář (ÚČJF) a RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací