ORGANIZÁTOŘI FYZIKLÁNÍ

organizátoři Fyziklání

Daniel Dupkala

Vedoucí Fyziklání

Studuje třetí ročník fyziky na MFF UK.

Tomáš Červeň

Grafik

Studuje první ročník fyziky na MFF UK.

Štěpán Stenchlák

IT Fyziklání

Studuje druhý ročník informatiky na MFF UK.

Michal Červeňák

IT Fyziklání

Je studentem FJFI ČVUT. Pracuje na Oddělení laserového plazmatu Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky v.v.i.

Matěj Mezera

Správce úloh

Studuje druhý ročník obecné fyziky na MFF UK.

Karel Kolář

Senior konzultant

Je ve výcviku na řídícího letového provozu u ŘLP, s.p. a je stále studentem MFF UK v 5. ročníku Ph.D. oboru Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky.

Daniela Pittnerová

Hlavní organizátorka FYKOSu

Studuje druhý ročník obecné fyziky na MFF UK.

Sára Belejová

Komunikace s týmy

Studuje první ročník obecné fyziky na MFF UK.

Jiří Vala

Komunikace s týmy

Studuje první ročník fyziky na MFF UK.

ústřední komise Fyziklání

  • Daniel Dupkala, student MFF UK, je již třetím rokem hlavním organizátorem Fyziklání. Působí také jako zástupce hlavní organizátorky Fyzikálního korespondenčního semináře a vedoucí Fyzikálního náboje, který je organizován ve spolupráci s Fyzikálním korespondenčním seminářem na Slovensku. Má dlouholeté zkušenosti s propagací astronomie a fyziky.
  • doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., zaměstnanec MFF UK – ÚTF, zabývá se kolizemi atomů a molekul, molekulární elektronikou. Účastní se odborného testování úloh do Fyziklání a Fyziklání online.
  • RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., zaměstnanec MFF UK – ÚTF, je již 12 let vedoucím Fyzikálního korespondenčního semináře a zaštiťuje všechny jeho aktivity. Je členem propagační komise MFF UK.
  • RNDr. Aleš Flandera, student MFF UK, je bývalým hlavním organizátorem Fyzikálního korespondenčního semináře, aktivně se podílel na přípravě šesti ročníků Fyziklání a vedl prvních pět ročníků soutěže Fyziklání online.
  • RNDr. Karel Kolář, student MFF UK, vedl jako hlavní organizátor Fyzikální korespondenční seminář a má dlouholeté zkušenosti nejen s organizováním devíti ročníků Fyziklání, ale i MF náboje, Dnů s experimentální fyzikou, Týdne s aplikovanou fyzikou a dalších akcí.
  • RNDr. Lukáš Ledvina, student MFF UK, má dlouholeté zkušenosti ve Fyzikálním korespondenčním semináři, kde zodpovídal za odborné korektury, mimo to je také členem Ústřední komise Fyzikální olympiády. Podílel se na organizaci devíti ročníků Fyziklání a šesti ročníků Fyziklání online.
  • Mgr. Jiří Nárožný, student MFF UK, je autorem myšlenky Fyziklání online a aktivně se podílel na přípravě všech realizovaných ročníků.
  • Bc. Jakub Dolejší, student MFF UK, je vedoucím Fyziklání online a odborným korektorem ve Fyzikálním korespondenčním semináři MFF UK. Účastnil se přípravy tří ročníků Fyziklání a čtyř ročníků Fyziklání online.

odborní garanti soutěže

Odbornými garanty soutěže jsou pracoviště Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, konkrétně Ústav teoretické fyziky (ÚTF), Katedra didaktiky fyziky (KDF) a Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF). Dále konkrétní osoby, které převzaly garanci odborné úrovně úloh, jsou pak jmenovitě (v abecedním pořadí) doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. (ÚTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (ÚČJF), doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (KDF), RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (ÚTF), Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. (ÚTF), RNDr. Dana Mandíková, CSc. (KDF), RNDr. Jiří Novotný, CSc. (ÚČJF), Mgr. Martin Rybář (ÚČJF) a RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D. (KDF).

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací