HISTORIE FYZIKLÁNÍ

Historie Fyziklání

Minulá fyziklání


Fyziklání se poprvé konalo v roce 2006. Vzniklo jako česká obdoba soutěže Fyzikální náboj, která je organizována na Slovensku. Od počátku je Fyziklání zcela organizováno organizátory FYKOSu, převážně studenty MFF UK v Praze. Fakulta zároveň od začátku oficiálně zastřešuje celou soutěž.

První významná změna v organizaci nastala v roce 2013, kdy se zavedlo rozdělení týmů do tří kategorií podle (zjednodušeně řečeno) průměrného věku členů týmu. Tento systém se zachoval dodnes. Dělení do kategorií je podrobněji popsáno v Organizačním řádu soutěže. Další významná změna nastala v roce 2016. Do tohoto roku se soutěž konala pouze v prostorách MFF UK na Karlově. Rostoucí zájem o soutěž však přinutil organizátory navýšit kapacitu míst. Kategorie A tak poprvé soutěžila v budově MFF UK na Malé Straně, zatímco kategorie B a C zůstaly na Karlově. Ke změně místa konání opět došlo v roce 2018, kdy se kategorie A přesunula z Malé Strany, kde nebyl dostatek prostoru, do konferenčních prostor Hotelu Duo. Od roku 2019 všechny kategorie soutěží na jednom místě, v TOP Hotelu Praha.

Další novinkou bylo umožnění soutěžit i zahraničním týmům v anglickém jazyce. K tomu došlo taktéž v roce 2018, přičemž hned poprvé se přihlásily tři zahraniční týmy (Lotyšsko, Makedonie, Španělsko).

Od roku 2016 se soutěže zúčastnilo vždy více než 500 soutěžících. V roce 2019 soutěžilo celkově 724 studentů ze sedmi zemí, což je dosud nejvyšší počet. V příštím roce čekáme ještě větší účast.

V roce 2020 se konal 14. ročník FYKOSího Fyziklání. Soutěž se v posledních letech výrazně rozrostla a zájem o ni je mezi středoškoláky stále větší. V roce 2020 se zúčasnily již po několikáté týmy ze Španělska. Ale účastníci k nám dorazili i z Polska, Ruska či Srbska.

V roce 2021 proběhlo FYKOSí Fyziklání v online formě kvůli pandemickým opatřením. Soutěže se zúčastnilo víc než 400 týmů ze 36 různých zemí světa.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací