HISTORIE A MINULÁ FYZIKLÁNÍ

historie a minulá Fyziklání

Fyziklání se poprvé konalo v roce 2007. Vzniklo jako česká obdoba soutěže Fyzikální náboj, která je organizována na Slovensku. Od počátku je Fyziklání zcela organizováno organizátory FYKOSu, převážně studenty MFF UK v Praze. Fakulta zároveň od začátku oficiálně zastřešuje celou soutěž.

První významná změna v organizaci nastala v roce 2013, kdy se zavedlo rozdělení týmů do tří kategorií podle (zjednodušeně řečeno) průměrného věku členů týmu. Tento systém se zachoval dodnes. Dělení do kategorií je podrobněji popsáno v Organizačním řádu soutěže. Další významná změna nastala v roce 2016. Do tohoto roku se soutěž konala pouze v prostorách MFF UK na Karlově. Zvětšující se zájem o soutěž však přinutil organizátory navýšit kapacitu míst. Kategorie A tak poprvé soutěžila v budově MFF UK na Malé Straně, zatímco kategorie B a C zůstaly na Karlově. Ke změně místa konání opět došlo v roce 2018, kdy se kategorie A přesunula z Malé Strany, kde nebyl dostatek prostoru, do konferenčních prostor Hotelu Duo.

Další novinkou bylo umožnění soutěžit i zahraničním týmům v anglickém jazyce. K tomu došlo taktéž v roce 2018, přičemž hned poprvé se přihlásily tři zahraniční týmy (Lotyšsko, Makedonie, Španělsko).

Od roku 2016 se soutěže zúčastnilo vždy více než 500 soutěžících. V roce 2018 soutěžilo celkově 645 studentů, což je dosud nejvyšší počet. V příštím roce čekáme ještě větší účast.

V roce 2019 půjde již o 13. ročník FYKOSího Fyziklání. Soutěž se v posledních letech výrazně rozrostla a zájem o ni je mezi středoškoláky stále větší. V roce 2019 se proto uskuteční v prostorách Top Hotelu v Praze, kde budou moct týmy ze všech kategorií soutěžit na jednom místě. Očekáváme také účast více zahraničních týmů.

Fyziklání 2019

13. ročník Fyziklání se bude konat v pátek 15. 2. 2019 v prostorách Top Hotelu Praha.

Fyziklání 2018

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

12. FYKOSí Fyziklání se uskutečnilo v pátek 16. 2. 2018 a zúčastnilo se ho celkem 135 týmů, což je nový rekord! Nejen, že se tak navýšil počet zúčastněných týmů, ale poprvé se Fyziklání neúčastnili jen týmy z Česka a Slovenska. Přivítali jsme celkem 3 zahraniční týmy, a to tým Retamar Physics Team ze Španělska, tým RKG-HelloIT z Lotyšska a tým Patkins z Makedonie. Všechny tři týmy soutěžily v kategorii A a počítaly úlohy v anglickém jazyce.

Týmy v kategorii A, kterých bylo celkově 49, soutěžily v Hotelu Duo, kde byla i většina účastníků ubytovaná. Šlo zároveň o první ročník, kdy se část soutěže konala mimo prostory MFF UK. Kategorie B a C soutěžily jako tradičně v budovách na Karlově, přičemž v kategorii B soutěžilo 46 týmů a v kategorii C 40 týmů.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2017

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

11. ročník FYKOSího Fyziklání se uskutečnil 17. 2. 2017, poslední zkouškový den na MFF. Opět se soutěž konala nejen v budovách na Karlově, ale i na Malé Straně. I díky tomu se nám podařilo opět navýšit počet zúčastněných týmů - nový rekordní počet je 118 týmů (z toho v kat. A 42 týmů, v kat. B 33 a v kat. C 43 týmů).

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2016

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Jubilejní 10. ročník byl první, v jehož průběhu pouze v prostorách budov MFF UK fyzikální sekce Ke Karlovu 3 a 5, ale i v budově informatické sekce na Malé Straně.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2015

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

V 9. ročníku FYKOSího Fyziklání se opět nezapřely Slovenské týmy. Na prvním místě v kategorii nejstarších (A) se umístil tým Nebolo to tesne z Gymnázia Jura Hronca v Bratislavě. A za nimi na druhém místě následovali Fyzici GVBN z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi. Třetí místo v této kategorii obsadili Sprinteři 27 z gymnázia v Pelhřimově. V kategorii B vyhrál tým Gymtri z Gymnázia Třinec a v kategorii C Kepleráci z Gymnázia Jana Keplera v Praze, který by dokonce vyhrál i v kategorii B.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2014

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

V kategorii A, kam spadaly týmy s nejstaršími studenty vyhrál tým Pozitróny z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíně. Na druhém a třetím místě se se shodným počtem bodů i všemi ostatními pomocnými hodnoceními umístily týmy Truhla z Gymnázia a ZŠ G. Jarkovského v Praze a Budulínci, tým složený ze studentů Gymnázia J. Škody v Přerově a Gymnázia Kojetín. Losem ovšem bylo rozhodnuto, že druhé místo náleží týmu Truhla.

V kategorii B se na prvním místě umístil tým Fyzici GVBN z Gymnázia V. Nedožerského v Prievidzi a v kategorii C tým Gymtri z gymnázia v Třinci. Celkem se soutěže zůčastnilo 74 týmů.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2013

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

V sedmém ročníku soutěže nastalo několik změn. Objevilo se striktní pravidlo na možnost výskytu studentů maximálně ze dvou škol v jednom týmu. Současně byly zavedeny tři kategorie A, B a C (podle ročníků jednotlivých členů týmu a jejich ročníkového průměru). Všechny kategorie řešily stejné příklady, ale odměny byly pro každou kategorii zvlášť. Soutěže se zúčastnilo celkem 74 týmů (29 týmů v kategorii A, 24 v kat. B a 21 v kat. C).

V kategorii A ( nejstarší) zvítězilo, a zlatou tužkou do historie soutěže zapsalo, družstvo Grupa Jedákov Horaliek (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava), v kategorii B to byl tým Alea (Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica) a v kategorii C tým GVBN (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza).

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2012

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Nejúspěšnějším týmem bylo smíšené družstvo Amazingní starvace. Mezi školami si nejlépe vedli studenti z Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Druhou, resp. třetí příčku obsadil tým z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíně, resp. Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2011

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Nejúspěšnějším gymnáziem se stalo gymnázium Plzeň, Mikulášské nám., druhé místo obsadil tým gymnázia Jírovcova z Českých Budějovic a na třetí příčce skončilo gymnázium Pierra de Coubertina Tábor.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2010

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Nejúspěšnějším gymnáziem se stalo Gymnázium Christiana Dopplera s týmem ve složení Tadeáš Dohnal, Martin Labuť, Lada Peksová, Tomáš Skřivan a Jáchym Sýkora. Na druhé pozici se umístil tým Gymnázia Poštová z Košic, třetí místo obsadilo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíně. Nejúspěšnějším týmem byl smíšený tým Bořek stavitel.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2009

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Zvítězil tým z Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy ve složení Jakub Klemsa, Karel Kovářík, Jaroslav Mandlík, Pavel Bárta a Petr Nedvěd. Na druhé pozici se umístil tým gymnázií Špitálská a Trutnov, třetí místo obsadilo Gymnázium Poštová z Košic.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2008

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Zvítězil tým z Gymnázia Jana Keplera ve složení Karel Pajskr, Jakub Michálek, Tomáš Zeman, Tomáš Nosek a Jakub Töpfer. Na druhém místě bylo První čeké gymnázium v Karlových Varech a na třetím místě Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové.

Více o tomto Fyziklání

Fyziklání 2006

FotografiePořadíSeznam přihlášených týmů

Zvítězil tým z Gymnázia Jana Keplera a Gymnázia Nad Alejí ve složení Michal Rolínek, Karel Pajskr, Dalimil Mazáč, Martin Výška a Matěj Peterka. Na druhém místě bylo Gymnázium Piešťany (alias Bublinky) a na třetím místě Gymnázium Christiana Dopplera.

Více o tomto Fyziklání

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací